ლურჯი მოცვის დაავადებები – ანთრაქნოზი
15 / 11 / 2018

გამომწვევი სოკო – Colletotrichum acutatum J.H.

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:

  • ტემპერატურა: 20-25°C.
  • ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 90%-ზე მეტი.

დაავადების სიმპტომები. ანთრაქნოზის სიმპტომები ჩნდება ლურჯი მოცვის ფოთლებზე, ნაყოფებზე და ყლორტებზე.

დაავადებულ ფოთლებზე ფორმირდება მოწითალო-ყავისფერი ლაქები. ამავე დროს, ნაყოფებზე ჩნდება ჩაზნექილი უბნები და მათ ზედაპირზე კი შეინიშნება ნარინჯისფერი ფიფქი. ანალოგიური სახის ჩაზნექილი უბნები წარმოიქმნება დაავადებული მცენარის ყლორტებზეც.

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული.

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:

  • ნაკვეთების სისტემატური გასუფთავება მცენარეული ნარჩენებისაგან.

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ ადრე გაზაფხულზე გამოიყენება  3%-იანი ბორდოული სითხე, ხოლო ვეგეტაციის პერიოდში – სპილენძის შემცველი ფუნგიციდები. ასევე დაავადების წინააღმდეგ წამლობებისას ვეგეტაციის პერიოდში გამოიყენება პროპინების, მანკოცების, ტრიფლოქსისტრობინის და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდები.

მსგავსი სიახლეები