ხურმის ჯიშები - ფუიუ
15 / 01 / 2019

არამწკლარტე, არ არის დამოკიდებული დამტვერვაზე, თეთრი რბილობით, მრგვალი, გამოკვეთილი წიბოებით. განსაზღვრულია ნედლად მოხმარებისათვის, საშუალო ან მსხვილი ზომის ნაყოფები. მწიფდება სექტემბრის მეორე ნახევრიდან-ოქტომბრის ჩათვლით.

მსგავსი სიახლეები