პირშუშხა - აღწერილობა და მოვლა-გამრავლების აგროწესები
15 / 01 / 2019

პირშუშხას (ლათ. Cochlearia armoracia) აწარმოებენ როგორც სანელებელს. საკვებად გამოიყენება მისი თეთრი ძირები, რომელთაგანაც ამზადებენ საწებელს, ძმრის და ნიორის დამატებით. ასევე პირშუშხას დანაყილ ძირებს უმატებენ სხვადასხვა სალათებს, რაც მათ სპეციფიკურ ცხარე გემოს და არომატს აძლევს.

ბიოლოგია. პირშუშხა ჯვაროსანთა ოჯახის წარმომადგენელი მრავალწლიანი მცენარეა. მისი ფოთლები გრძელია, ელიფსური, კრიალა ზედაპირით. ივითარებს მსხვილ ფესურას, ძირების დიდი რაოდენობით, რომელთა სისქე საშუალოდ 10 სმ, ხოლო სიგრძე კი საშუალოდ 60 სმ-ია. ძირები დატოტვილია მრავალი წვრილი ფესვების სახით, რომლებიც ნიადაგში ხანდახან რამდენიმე მეტრის სიგრძეზეც ვრცელდებიან.

მსხვილ ძირებზე მოთავსებულია მძინარე კვირტები. მძინარე კვირტს შესაბამისი პირობების დადგომისას შეუძლია გაიღვიძოს, იწყოს ზრდა და ჩამოყალიბდეს ახალ დამოუკიდებელ მცენარედ. ამ თვისების გამო პირშუშხას გააჩნია უნარი გამრავლდეს ძირის მცირე ნაჭრითაც კი. ძირები ხნოვანებასთან ერთად უხეშდებიან და ცხარე გემოს იღებენ.

პირშუშხას ერთხელ დარგული მცენარე სწრაფად მრავლდება და ველურდება. ასეთი ფორმით გარვცელებული პირშუშხა წარმოადგენს სახიფათო სარეველა მცენარეს სხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისათვის. თუმცა მისი ძირები ამ შემთხვევაშიც გამოიყენება საკვებად. მაგრამ ასეთი პროდუქტი ძალიან ცხარეა.

პირშუშხა იშვიათად ივითარებს საყვავილე ღეროებს და როგორც წესი, აყვავების შემთხვევაშიც კი იგი თესლს არ ივითარებს. ამიტომ მას ამრავლებენ ვეგეტატიურად, ძირების ნაჭრების დარგვით.

აგროტექნიკაპირშუშხას ძირების დარგვა შესაძლებელია როგორც გაზაფხულზე, ასევე შემოდგომაზე. საქართველოს პირობებში მისი დარგვა უმჯობესია განხორციელდეს შემოდგომის პერიოდში.

დასარგავად იყენებენ 0,5-1 სმ სისქის და 20-40 სმ სიგრძის ძირებს. დარგვის წინ ძირის შუა ნაწილს ჩვრით აცილებენ წვრილ ფესვებს. ქვემო ნაწილებზე დარგვის შემდეგ უვითარდება ფესვები. ზემო ნაწილებზე არსებული კვირტებიდან კი ვითარდება ვეგეტატიური ამონაზარდები. დარგვისას ძირითადად იყენებენ 70X40-ზე კვების არეს. (70 სმ მწკრივებს შორის და 40 სმ მცენარეებს შორის, მწკრივში). ძირები ირგვება ბაძოებზე ვერტიკალურად, იმ ანგარიშით, რომ ზემოთა ნაწილი მიწაში ჩაიფლოს არაუმეტეს 3-სმ სიღრმეზე. ერთი ჰექტრისატვის საჭიროა 600-დან 800 კგ-მდე სარგავი მასალა.

დარგვას აწარმოებენ 30 სმ-ზე და უფრო ღრმად მოხნულ ნიადაგში.

გაზაფხულზე, როდესაც ფოთლები დაიწყებს აღმოცენებას და 20 სმ-ის სიგრძეს მიაღწევს, აწარმოებენ ნიადაგის პირველ დამუშავებას. ასევე საჭიროების შემთხვევაში საჭიროა ჩატარდეს სარეველების მოცილების და ნიადაგის გაფხვიერებისატვის საჭირო სამუშაოები. გვალვიანი სავეგეტაციო პერიოდის შემთხვევაში აუცილებელია მორწყვა.

მოსავლის აღებაპირშუშხას იღებენ გვიან შემოდგომაზე, ძლიერი სიცივეების დაწყებამდე. მცენარეებს მიწიდან იღებენ ბარის ან ფიწლის საშუალებით, შემდეგ ფოთებს აჭრიან, ძირებს წმენდენ ჩვრით და ახარისხებენ ორ ჯგუფად – წვრილ და მსხვილ ძირებად. წვრილი ძირები გამოიყენება სარგავ მასალად, მსხვილი ძირები კი გამოიყენება როგორც პროდუქტი.

მოსავლის აღებისას აუცილებელია ნაკვეთიდან აღებული იქნას პირშუშხას მაქსიმალურად ყველა ძირი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ნაკვეთი დასარევლიანდება.

მსგავსი სიახლეები