ატმის ჯიშები - ელბერტა
15 / 01 / 2019

ნაყოფის აღწერა – ყვითელრბილობიანი, საპობი, წითელი, დიდი ზომის, ნაკლებ ტრანსპორტაბელური, უნივერსალური მოხმარების.

სიმწიფის პერიოდი ყვავილობის შემდეგ – აგვისტოს პირველი ნახევარი.

მსგავსი სიახლეები