ატმის ჯიშები - ამსდენი
15 / 01 / 2019

ნაყოფის აღწერა – ყვითელრბილობიანი, სახრავი, წითელი ლოყით, საშუალო ზომის, უნივერსალური მოხმარების.
სიმწიფის პერიოდი ყვავილობის შემდეგ – ივნისის მეორე ნახევარი – ივლისი.

 

მსგავსი სიახლეები