ჟოლოს სფერულინა - სიმპტომები და პროფილაქტიკა
17 / 01 / 2019

გამომწვევი სოკო – Sphaerulina rubi.

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:

  • ტემპერატურა: 23°C-ის ფარგლებში.
  • ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: მაღალი.

დაავადების სიმპტომები. ფოთლებზე ვითარდება მცირე ზომის ყავისფერი ლაქები. დაავადების განვითარებისათვის ოპტიმალური პირობების არსებობის შემთხვევაში, დაავადებული ფოთლები ყვითლდება, იღებს მოყავისფრო შეფერილობას. ეს სიმპტომები უპირატესად თავდაპირველად ჩნდება მცენარის ღეროს ქვედა იარუსებზე არსებულ ფოთლებზე და შემდეგ ვრცელდება ახალგაზრდა ფოთლებზეც, სადაც ლაქები მუქი-მწვანე შეფერილობისაა.

დაავადებული ფოთლები ნაადრევად ცვივა.

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: ზაფხული.

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:

  • ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან.
  • მცენარეთა შორის ოპტიმალური კვების არეების დაცვა.

ქიმიური კონტროლი. ადრე გაზაფხულზე ეფექტურია 3% – იანი ბორდოს სითხის შესხურება. ვეგეტაციის პერიოდში – ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ კი წამლობა შესაძლებელია ჩატარდეს სპილენძის შემცველი და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდებით.

მსგავსი სიახლეები