ჟოლოს ნაცარი - სიმპტომები და პროფილაქტიკა
17 / 01 / 2019

გამომწვევი სოკო – Sphaerotheca macularis.

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:

  • ტემპერატურა: 15-20°C.
  • ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 75-98%.

დაავადების სიმპტომები. ნაცრით დაავადებული მცენარის ფოთლების ზედაპირზე ჩნდება ღია-მწვანე ფერის ქლოროზული ლაქები. ფოთლის ქვედა მხარეს, ლაქის გასწვრივ, ხშირ შემთხვევებში ვითარდება თეთრი ფერის ნადები. გარდა ამისა, დაავადებას ახასიათებს ფოთლების დახვევა.

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული.

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:

  • ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან.
  • დაავადებული ყლორტების მოცილება ნაკვეთებიდან.
  • ოპტიმალური კვების არეების შერჩევა.

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ წამლობისათვის გამოიყენება ტიფლოქსისტრობინის, პენკონაზოლის, დიფენოკონაზოლის და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდები. წამლობები ტარდება ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ.

მსგავსი სიახლეები