ფეიჰოას ჯიშები - სუპერმა
17 / 01 / 2019

ნაყოფის მასა არის 110-130გრ. სიმწიფე, დეკადა ნოემბერ-დეკემბერი, არის უხვადმსხმოიარე.

მსგავსი სიახლეები