სოიას ჯიშები - კოლხიდა 4
17 / 01 / 2019

სუფთად თესვისას 1 ჰა-ზე იძლევა 3,2 ტონამდე. სიმინდთან შეთესვისას მისი მოსავალი 1,4 ტონამდეა. ვეგეტაციის ხანგრძლივობა: 145-160 დღე.

მსგავსი სიახლეები