სოიას ჯიშები - გურული სოია
17 / 01 / 2019

საორიენტაციო მოსავალი: 2,4-3,2 ტ/ჰა. გავრცელებულია გურიისა და სამეგრელოს ზღვის სანაპირო ზოლში. ვეგეტაციის ხანგრძლივობა: 130-160 დღე.

მსგავსი სიახლეები