იონჯას ჯიშები - ლიუბა
17 / 01 / 2019

ზოგადი აღწერა. მშრალი ნივთიერების საშუალო მოსავალი 1 ჰა-ზე 7,4 ტონას შეადგენს.
პერიოდი პირველ გათიბვამდე. 71-74 დღე.

მსგავსი სიახლეები