ჟოლოს ფოთლის დახვევის ვირუსი - სიმპტომები და პროფილაქტიკა
17 / 01 / 2019

გამომწვევი ვირუსი – RLCV.

დაავადების სიმპტომები. დაავადებას ავრცელებს ჟოლოს მავნებელი მწერი – მცირე ჟოლოს ბუგრი. ფოთლების დახვევის ვირუსით დაავადებული ჟოლოს ფოთოლი ჩვეულებრივზე უფრო მცირე ზომისაა, აქვს მუქი-მწვანე შეფერილობა და დახვეულია შიგნით, ქვედა მიმართულებით.

დაავადებული ყლორტები თავდაპირველად ბაცი-მოყვითალო მწვანე ფერისაა. ზრდის პროცესის პარალელურად ყლორტები იღებენ მუქ-მწვანე შეფერილობას. ასეთი ყლორტი მყიფეა – ადვილად იმტვრევა.

მცენარეზე არსებული მსხმოიარე გვერდითი ყლორტები ჩვეულებრივზე მოკლე და ვერტიკალურია.

დაავადებული ნაყოფი მცირე ზომისაა, მშრალია და ადვილად იფშვნება.

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდი: გაზაფხული, შემოდგომა.

პრევენციის ღონისძიებები:

  • ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.
  • ნაკვეთების სისტემატური გასუფთავება მცენარეული ნარჩენებისაგან.
  • ბრძოლა ბუგრების წინააღმდეგ.
მსგავსი სიახლეები