ვაშლის მონილიოზი - სიმპტომები და პროფილაქტიკა
17 / 01 / 2019

გამომწვევი სოკოები – Monilia cinerea. და Monilia mali.

დაავადების გამომწვევი იზამთრებს დაავადებულ მცენარეულ ნარჩენებში.

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:

  • ტემპერატურა: 14-16°C.
  • ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 90-97%-ის ფარგლებში.

დაავადების სიმპტომები. მონილიოზური სიდამწვრის პირველი ნიშნები შეინიშნება ახალგაზრდა ფოთლებზე – მთავარი ძარღვის გასწვრივ არსებული ქსოვილები წითლდება, ზიანდება ასევე ყუნწიც. შემდეგ ინფექცია ვრცელდება ყვავილედებზე – ზიანდება ყუნწები, ბუტონები და ყვავილები. მოგვიანებით კი დაავადება ასევე აზიანებს ნასკვებსაც – ხდება მათი გამუქება და აქვთ დამწვრის მსგავსი გარეგნული შეხედულება. ყლორტებზე წარმოიქმნება ნაცრისფერი მეჭეჭებით დაფარული ყავისფერი ლაქები.

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: ზაფხული, შემოდგომა.

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:

  • მცენარეული ნარჩენების სისტემატური მოგროვება და გატანა ფართობიდან.
  • მცენარეთა დაზიანებული ნაწილების მოცილება და განადგურება (დაწვა).

ქიმიური კონტროლი. მონილიოზური სიდამწვრის წინააღმდეგ წამლობა შესაძლებელია ჩატარდეს კულტურის ვეგეტაციის განსაზღვრულ ეტაპებზე. გამოიყენება: ფლუოპირამი+ტრიფლოქსისტრობინის კომბონაციის, ჰექსაკონაზოლის, კაპტანის, მანკოცების და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდები.

მსგავსი სიახლეები