კიტრის ჭურჭლოვანი ბაქტერიოზი
17 / 01 / 2019

გამომწვევი – Erwinia toxica sp.

დაავადების გამომწვევი ინახება სათესლე მასალაში. ინკუბაციური პერიოდი შეადგენს 5-10 დღეს. დაავადების ძლიერ გავრცელებისას მოსავლის დანაკარგმა შესაძლოა შეადგინოს 40% და მეტი. დაავადების გავრცელებისათვის ოპტიმალურ პირობებს წარმოადგენს 26-28ºC ტემპერატურა და 95-100% შეფარდებითი ტენიანობა.
დაავადების სიმპტომები – ღეროს გადანაჭერზე შეინიშნება მოწითალო-ყავისფერი ტრაქეები, ხოლო ღეროს ზედაპირზე კი მოყვითალო ფერის ზოლები. ეს ზოლები შემდეგ მუქდება და სკდება. დაზიანებული მცენარეები 1,5-2 კვირის შემდეგ იღუპებიან.

ფოთლებზე დაავადების სიმპტომებს წარმოადგენს მცირე ზომის სველი ქლოროზული ლაქების გაჩენა. მოგვიანებით ლაქები ზომაში იზრდებიან და მათი დიამეტრი აღწევს დაახლოებით 0,8-1 სმ-ს. ზომაში ზრდის გარდა ლაქა ფერსაც იცვლის და ხდება მუქი წითელი ან მუქი ფერის.

დაზიანებული მცენარეების ნაყოფები ქლოროზულია, გახევებული და მათ ზედაპირზე შესაძლოა გაჩნდეს 0,3-0,5 სმ დიამეტრის მქონე სველი ან ზეთოვანი ღია ყავისფერი შეფერილობის კორპები.

ბრძოლის ღონისძიებები:

  • დაზიანებული მცენარეების მოცილება და განადგურება;
  • მცენარეთა ოპტიმალური კვების რეჟიმის უზრუნველყოფა;
  • მავნებელ-დაავადებათა წინააღმდეგ საჭირო კომპლექსური ღონისძიებების განხორციელება;
  • სათესლე მასალის და ნიადაგის დეზინფექცია.
მსგავსი სიახლეები