ჟოლოს ბაქტერიული სიდამწვრე - სიმპტომები და ბრძოლის ღონისძიებები
17 / 01 / 2019

გამომწვევი ბაქტერია – Erwinia amylovora

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:

  • ტემპერატურა: 18-20°C.
  • ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 70% და მეტი.

დაავადების სიმპტომები. ღეროს ბოლოებზე და განვითარებად გვერდით ყლორტებზე ვითარდება სველი დაზიანებული უბნები. დროთა განმავლობაში უბნები იზრდება, ჩარღმავდება შიგთავსში და იძენს მუქ შეფერილობას. მოგვიანებით დაავადების შედეგად ღეროზე წარმოიქმნება დანეკროზებული უბნები, ღერო შავდება და იღუნება.

ბაქტერიული სიდამწვრით დაავადებული ნაყოფი ყავისფერი შეფერილობისაა, არ ცვივა. თუმცა მას დაკარგული აქვს სასაქონლო ხარისხი.

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა, ზამთარი.

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:

  • ძლიერ დაავადებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.
  • საღი სანერგე მასალის გამოყენება.

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ ადრე გაზაფხულზე გამოიყენება 3% – იანი ბორდოს სითხე, ხოლო ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ კი ეფექტურია სპილენძის შემცველი ფუნგიციდების შესხურება.

მსგავსი სიახლეები