კაკლის ჯიშები - ფერნორი
17 / 01 / 2019

ლატერალური, გვიან მოყვავილე, ძლიერი ზრდის,  საშუალო-მსხვილი ოვალური ნაყოფებით.

მსგავსი სიახლეები