ჭარხლის ჯიშები - ეგვიპტური ბრტყელი
17 / 01 / 2019

საადრეო მაღალმოსავლიანი ჯიშია, აქვს მუქი-წითელი ფერის ძირხვენები. ძირხვენის საშუალო მასა – 60-65 გრ. ვეგეტაციის პერიოდი გრძელდება 80-100 დღე.

მსგავსი სიახლეები