ფორთოხლის ჯიშები - თურქული ფორთოხალი
17 / 01 / 2019

ზოგადი აღწერა – სწრაფადმზარდი ხეა, ძლიერ ეკლიანი. ივითარებს უხვად შეფოთლილ ვარჯს.

ნაყოფის დიამეტრი საშუალოდ 6-6,5 სმ-ია. კანინ სუსტად-ხორკლიანია. რბილობი წვნიანია, აქვს მომჟავო-ტკბილი გემო.

დამატებითი ინფორმაცია – მეტ-ნაკლებად გამძლეა ყინვისადმი.

მსგავსი სიახლეები