სუფრის ყურძნის ჯიშები - ყარაბურნუ
17 / 01 / 2019

თეთრი ფერის მაღალმოსავლიანი ჯიში.  ხასიათდება საშუალო შენახვისუნარიანობით. სიმწიფის პერიოდი დგება  ოქტომბრის II ნახევარში.

მსგავსი სიახლეები