სუფრის ყურძნის ჯიშები - იტალია 
17 / 01 / 2019

თეთრი ფერის მაღალმოსავლიანი ჯიში. აქვს მსხვილი მარცვლები და დამახასიათებელი მუსკატური გემო. ხასიათდება მაღალი შენახვისუნარიანობით. სიმწიფის პერიოდი დგება სექტემბრის II ნახევრიდან ოქტომბრის I ნახევრამდე.

მსგავსი სიახლეები