მაყვლის ჟანგა – სიმპტომები და ბრძოლის მეთოდები
18 / 01 / 2019

გამომწვევი სოკო – Kuehneola uredinis.

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:

  • ტემპერატურა: 17-19°C.
  • ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 90-100%.

დაავადების სიმპტომები. ჟანგათი დაავადებული მაყვლის ფოთლების ქვედა მხარეს წარმოიქმნება მოყვითალო-მონარინჯისფრო ფხვნილოვანი მასით სავსე ბუშტუკები. ანალოგიური სახის სიმპტომები ჩნდება ნაყოფებზეც. ამ სახით დაზიანებული ნაყოფი კარგავს სასაქონლო ხარისხს.

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: ზაფხული, შემოდგომა.

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:

  • ოპტიმალური კვების არეების დაცვა.
  • ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ, ადრე გაზაფხულზე გამოიყენება 3% – იანი ბორდოული სითხე, ვეგეტაციის პერიოდში კი (ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ) წამლობისათვის გამოიყენება ტრიფლოქსისტრობინის, პენკონაზოლის, სპილენძის შემცველი და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდები.

მსგავსი სიახლეები