თხილის დაავადებები - ქლოროზული რგოლური ლაქიანობა
18 / 01 / 2019

გამომწვევი ვირუსი – ACLsV.

დაავადების სიმპტომები. ფოთლები მცირე ზომისაა, მათ ზედაპირზე ჩნდება ქლოროზული ლაქები და იწყება ფოთლების დეფორმირება. ასევე ადგილი აქვს ატროფიას და მცენარე ზრდაში ჩამორჩება.

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული.

პრევენციის ღონისძიებები:

  • სანიტარული წესების დაცვა ბაღებსა და სანერგეებში.
  • საღი სანერგე მასალის გამოყენება.
  • დაზიანებული მცენარეების მოცილება სანერგეებიდან.
მსგავსი სიახლეები