ნესვის ჰიბრიდები - ვოლერი F1
18 / 01 / 2019

ნესვის ძალიან საადრეო მაღალმოსავლიანი ჰიბრიდი, როგორც ღია გრუნტში, ასევე პოლიეთილენით დახურულ სათბურებში წარმოებისათვის

დახასიათება:

  • მიმზიდველი, მომრგვალო ფორმის
  • მოყავისფრო-ყვითელი ფერის ნაყოფები
  • ერთგვაროვნების მაღალი ხარისხი, წვნიანი
  • შიგთავსი შაქრის მაღალი შემცველობით
  • საუკეთესო გემური თვისებები (7-8 ქულა
  • შეფასების ცხრაქულიანი სისტემით)
  • ნაყოფის წონა შეადგენს7-3.0 კგ-ს
  • ტრანსპორტაბელურობა
  • კარგად უძლებს სტრესულ პირობებს
  • მედეგია პერენოსპორიოზის, ანთრაქნოზის, ფუზარიოზის და ნაცრის მიმართ
მსგავსი სიახლეები