ნესვის ჯიშები - მუხიანური
18 / 01 / 2019

დახასიათება: საშუალოდ-საადრეოა, აღმოცენებიდან ნაყოფის მომწიფებამდე სავეგეტაციო პერიოდი – 83 დღეს შეადგენს. ღერო მხოხავია, 3–4 მეტრი სიგრძის, ძლიერ განტოტვილი ბარდით. ფოთოლი მომრგვალო ფორმისაა, შებუსულია, ფერად მუქი მწვანეა.

ნაყოფის ფორმა მობრტყო-მოგრძოა ან ოვალური, ფერი მოყვითალო ან მონაცრისფრო მწვანე. კანი მკაფიო ან სუსტად დასეგმენტებულია. რბილობი მკვრივია, ოდნავ ბოჭკოიანი და საშუალოზე ნაკლები სიტკბოსი.

მსგავსი სიახლეები