ქარავანი F1 - საზამთროს ჰიბრიდი
18 / 01 / 2019

დახასიათება:

  • საზამთროს საშუალოდ საგვიანო
  • მაღალმოსავლიანი ჰიბრიდი
  • წაგრძელებული ოვალური ფორმის ნაყოფები, მუქი-მწვანე ფერის გარეკანით და ინტენსიური წითელი ფერის შიგთავსით
  • შესანიშნავი გემური თვისებები, შაქრის მაღალი შემცველობა
  • მაღალპროდუქტიული
  • ძლიერი ფესვთა სისტემისა და ზრდის უნარის მქონე მცენარე
  • ნაყოფის მასა შეადგენს 11-15 კგ-ს
  • ტრანსპორტაბელურობა
  • მედეგია სხვადასხვა დაავადებების მიმართ, განსაკუთრებით ფუზარიოზული ჭკნობისადმი
მსგავსი სიახლეები