ნიახურის გავრცელებული ჯიშები - „პრაღის ჯიში“
18 / 01 / 2019

ძირხვენა ბრტყელია, მომრგვალო ფორმის, ქვედა მხარეს ჩლიქისებურადაა გაფართოვებული. დიდი რაოდენობით ივითარებს გვერდით ტოტებს. ძირხვენის სიგრძე უდრის 5-7 სმ-ს, დიამეტრი 6-8 სმ-ია. ერთი ძირის წონა საშუალოდ 150-200 გრამია. ფოთლები მსხვილია, სიგრძით 45 სმ-მდე და მეტი. ერთ მცენარეზე დაახლოებით 16-24 ფოთოლი ვითარდება. ჯიში მაღალმოსავლიანია და „ვაშლისებრზე“ უფრო საგვიანო.

მსგავსი სიახლეები