ალუბლის ჯიშები - ჰორტენზია
18 / 01 / 2019

ნაყოფის აღწერა – ნაყოფი მსხვილია, მოგრძო კონუსისებრი ფორმის, გარეგნობით ბალს წააგავს გემოთი ალუბალს. ყუნწი გრძლია და წვრილი. კანი თხელია, ნაზი და ბრწყინავი ზედაპირით. ნაყოფი მუქი წითელია, რბილობი კი ვარდისფერ-მოყვითალო. მოტკბო-მომჟავო გემოსია, არომატული.

მსხმოიარობაში შესვლა – საჭიროებს ჯვარედინ დამტვერვას. ქართლის პირობებში ყვავილობს 18-დან 29 აპრილამდე.

სიმწიფის პერიოდი ყვავილობის შემდეგ – მწიფდება ივნისის შუა რიცხვებში, ნაკლებად იტანს ტრანსპორტირებას.

დამატებითი ინფორმაცია – მოიხმარება სასუფრედ, გადასამუშავებლად გამოუსადეგარია.

მსგავსი სიახლეები