მაყვლის ჯიშები - ჩესტერი
18 / 01 / 2019

მაღალმოსავლიანი, საგვიანო პერიოდის სიმწიფის ჯიში, მკვრივი ნაკლებად ტკბილი, ყინვაგამძლე, ტრანსპორტირებადი ნაყოფით.

მსგავსი სიახლეები