ჯეტმა F1- თეთრთავიანი კომბოსტოს ჰიბრიდი
18 / 01 / 2019

სუპერ-საადრეო თეთრთავიანი კომბოსტო ჩითილების გადარგვის შეუზღუდავი პერიოდით.
მისი წარმოება მოქნილია მოვლა-მოყვანის ყველა პირობებისათვის, მათ შორის გადაფარების და სათბურის პირობებშიც

დახასიათება:

  • მოსავლის თანაბარზომიერი დამწიფების უნარი.
  • სუპერ-საადრეო ვადებში თქსვის შესაძლებლობა.
  • გააჩნია 0,7 კგ-დან 1,5 კგ-მდე მასის მქონე თავების ფორმირების პოტენციალი.
  • მინიმალური მასა და მოკიდებულია წარმოების პირობებსა და ტემპერატურულ რეჟიმზე.
  • თავების ფორმირება მიმდინარეობის განვითარების ადრეულ ეტაპებზე.
  • კომბოსტოს თავები მომრგვალო ფორმისაა, მწვანე ფერის, აქვს მოტკბო გემო
  • რეკომენდებულია სათბურებში საწარმოებლად.
  • ნარგავის სტანდარტული სიხშირე შეადგენს 50-57 ათას მცენარეს ერთ ჰა-ზე. (5-7 მცენარე 1მ2-ზე).
  • ვეგეტაციის პერიოდი განვითარების ოპტიმალურ პირობებში – 45-55 დღე გადარგვიდან.
მსგავსი სიახლეები