რეიმა F1 - თეთრთავიანი კომბოსტოს ჰიბრიდი
18 / 01 / 2019

საადრეო ჰიბრიდი

დახასიათება:

  • სასაქონლო ღირებულების მქონე მოსავალს იძლევა გადარგვიდან 50-55 დღეში.
  • რეკომენდებულია სუპერ-საადრეო ვადებში დაფარების ქვეშ გადასარგავად.
  • აქვს ძლიერი ფესვთა სისტემა.
  • გამძლეა პერენოსპორიოზის მიმართ, რაც მნიშვნელოვნად აადვილებს ნარგავის მოვლას.
  • გააჩნია 1,7-2,2 კგ-მდე მასის მქონე მომრგვალებული თავების ფორმირების პოტენციალი.
  • ერთ ჰა-ზე რეკომენდებული ნარგავების რაოდენობა შეადგენს 50-60 ათას მცენარეს.
მსგავსი სიახლეები