თხილის ჯიშები - ანაკლიური
02 / 03 / 2019

მოკლე აღწერილობა. მცენარის სიმაღლე 4-4,5 მეტრამდეა, ნაყოფის მასა საშუალოდ შეადგენს 2,3-2,4 გრამს. კრეფის პერიოდი დგება ივლის-აგვისტოში. საშუალო მოსავლიანობა ერთ ძირზე შეადგენს 5,5-დან 5,5კგ-მდე. გავრცელებულია ძირითადად სამეგრელოში.

მსგავსი სიახლეები