აგროტესტის რეიტინგები 02.11.18-02.12.18 (ნოემბერი)
12 / 03 / 2019

აგროტესტის თვის რეიტინგები საიტზე იდება ყოველი თვის 2 რიცხვში.

რეიტინგში ადგილები ნაწილდება მონაწილის მიერ გასული თვის განმავლობაში დაგროვებული ქულების ჯამით, რომელსაც ითვლის პროგრამა. საიტში მოცემულ რეიტინგებში ხვდება პროგრამის რეიტინგის პირველი სამი ადგილის მფლობელი მონაწილეები.

ტესტირების რეიტინგების შექმნის და საიტზე მათი წარმოჩენის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს აგრარულ დარგებში არაფორმალური განათლების სექტორის ხელშეწყობა და ტესტირების პროგრამის მონაწილე სპეციალისტების ცოდნის წარმოჩენა-პოპულარიზაცია.

მევენახეობის რეიტინგი

I ადგილი – ავთანდილ გოგალაძე

II ადგილი – დავით გიგიტაშვილი

III ადგილი – ავთანდილ ხუციშვილი

მეფუტკრეობის რეიტინგი

I ადგილი –  ოლგა ბერიძე

II ადგილი – დავით გიგიტაშვილი

III ადგილი – ვაჟა იარალიშვილი

მეხილეობის რეიტინგი

I ადგილი – ნანი თეთრუაშვილი

II ადგილი – თამაზ ხასაია

III ადგილი –  ავანდილ გოგალაძე

მეტყევეობის რეიტინგი

I ადგილი –თამაზ ხასაია

II ადგილი – რევაზ ყვავაძე

III ადგილი – დავით გიგიტაშვილი

მეციტრუსეობის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი –  რუსუდან დუმბაძე

III ადგილი – დავით გიგიტაშვილი

მებოსტნეობის რეიტინგი

I ადგილი – ნანი თეთრუაშვილი

II ადგილი – რუსუდან დუმბაძე

III ადგილი – დიმიტრი კვირკვეიშვილი

მემცენარეობის რეიტინგი

I ადგილი – ნანი თეთრუაშვილი

II ადგილი – დავით გიგიტაშვილი

III ადგილი  –  თამაზ ხასაია

მეცხოველეობის რეიტინგი

I ადგილი – რევაზ ყვავაძე

II ადგილი –  ირაკლი სამხარაძე

III ადგილი – დავით გიგიტაშვილი

ვეტერინარიის რეიტინგი

I ადგილი – ნინო ხურცილავა

II ადგილი  ნათია ბერაძე

III ადგილი – ირაკლი სამხარაძე

მებოსტნეობა სტუდენტებისათვის – რეიტინგი

I ადგილი – მარიტა ხაჭაპურიძე

II ადგილი –  მარიამ გოგელიძე

III ადგილი – ავთანდილ მუმლაძე

ფიტოპათოლოგიის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი – დავით გიგიტაშვილი

III ადგილი – რუსუდან დუმბაძე

მეღვინეობის რეიტინგი

I ადგილი –დავით  გიგიტაშვილი

II ადგილი – მერი პაპუნაშვილი

III ადგილი – ნოდარი ხაჩიძე

მცენარეთა ქიმიური დაცვის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი –  თამაზ ხასაია

III ადგილი – დავით გიგიტაშვილი

აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობის რეიტინგი

I ადგილი – ავთანდილ მუმლაძე

II ადგილი – თამაზ ხასაია

III ადგილი – ლია ჩადუნელი

მსგავსი სიახლეები