აგროტესტის რეიტინგები – მარტი (2019)
01 / 04 / 2019

აგროტესტის თვის რეიტინგები საიტზე იდება ყოველი თვის 2 რიცხვში.

რეიტინგში ადგილები ნაწილდება მონაწილის მიერ თვის განმავლობაში დაგროვებული ქულების ჯამით, რომელსაც ითვლის პროგრამა. საიტში მოცემულ რეიტინგებში ხვდება პროგრამის რეიტინგის პირველი სამი ადგილის მფლობელი მონაწილეები.

ტესტირების რეიტინგების შექმნის და საიტზე მათი წარმოჩენის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს აგრარულ დარგებში არაფორმალური განათლების სექტორის ხელშეწყობა და ტესტირების პროგრამის მონაწილე სპეციალისტების ცოდნის წარმოჩენა-პოპულარიზაცია.

მევენახეობის რეიტინგი

I ადგილი –  ლაშა მელაძე

II ადგილი – ტარიელ უჯმაჯურიძე

III ადგილი –  ავთანდილ გოგალაძე

 

მეხილეობის რეიტინგი

I ადგილი – რუბენ დუმბაძე

II ადგილი – ტარიელ უჯმაჯურიძე

III ადგილი –  ლევან კეკელიძე

 

მეციტრუსეობის რეიტინგი

I ადგილი – ტარიელ უჯმაჯურიძე

II ადგილი  ოთარი ქობალია

III ადგილი ლუკა ბენდუქიძე

 

მებოსტნეობის რეიტინგი

I ადგილი – რუბენ დუმბაძე

II ადგილი – ოთარ ქობალია

III ადგილი – დავით გოგიტაშვილი

 

მემცენარეობის რეიტინგი

I ადგილი – რუბენ დუმბაძე

II ადგილი – ლევან კეკელიძე

III ადგილი  – ოთარ ქობალია

 

მეცხოველეობის რეიტინგი

I ადგილი – რუბენ დუმბაძე

II ადგილი – ოთარ ქობალია

III ადგილი – ლაშა მელაძე

 

ვეტერინარიის რეიტინგი

I ადგილი – რუბენ დუმბაძე

II ადგილი  ოთარ ქობალია

III ადგილიგიორგი ბუხრაშვილი

 

ენტომოლოგიის რეიტინგი

I ადგილი – დავით გიგიტაშვილი

II ადგილი – ლევან კეკელიძე

III ადგილი – ოთარ ქობალია

 

ფიტოპათოლოგიის რეიტინგი

I ადგილი – ოთარ ქობალია

II ადგილი – დავით გოგიტაშვილი

III ადგილი – ნატო შამათავა

 

მეღვინეობის რეიტინგი

I ადგილირუბენ დუმბაძე

II ადგილი – თამუნა ბოჭორიშვილი

III ადგილი – ზურაბ დუმბაძე

 

მცენარეთა ქიმიური დაცვის რეიტინგი

I ადგილი – რუბენ დუმბაძე

II ადგილი – დავით ავლოხაშვილი

 

III ადგილი ოთარი ქობალია

 

აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობის რეიტინგი

I ადგილი ამირან ლაზარაშვილი

II ადგილი ნატო შამათავა

III ადგილი  ხათუნა ბარამია

 

მებოსტნეობა სტუდენტებისათვის - რეიტინგი

I ადგილი   ლაშა მელაძე

II ადგილი ზაური ბურჯანაძე 

III ადგილი  ავთანდილ გოგალაძე

 

მეფუტკრეობის რეიტინგი

I ადგილი   ოთარ ქობალია

II ადგილი რუბენ დუმბაძე

III ადგილი  ლევან კეკელიძე

 

მეტყევეობის რეიტინგი

I ადგილი - რუბენ დუმბაძე

II ადგილი - თამაზ ხასაია

III ადგილი - ზაზა ჯიხვიშვილი

ტესტირებაში მონაწილეობის მისაღებად ეწვიეთ მითითებულ ლინკს: 

http://www.test.agropedia.ge/register 

მსგავსი სიახლეები