აგროპედია განთავსდა აგრარულ უნივერსიტეტში
24 / 04 / 2019

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში განთავსდა ორგანიზაციის მიერ შექმნილი ინოვაციური პროდუქტი – აგროპედია.

აგროპედია არის აგრო-ექსტენციის სერვისების გავრცელების ინოვაციური მექანიზმი, რომელიც სოფლის მეურნეობით დაინტერესებულ პირებს აძლევს საშუალებას მარტივად მიიღონ საჭირო ინფორმაცია და სასწავლო-საკონსულტაციო მასალა სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგების შესახებ.

აგროპედიას შექმნის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს აგრო-საკონსულტაციო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა და წვდომის გამარტივება აგრარული მეურნეობების მართვისათვის საჭირო ინფორმაციაზე.

აგროპედია მოიცავს კოლოსალური რაოდენობის ინფორმაციის ბანკს, აგრო-ბიბლიოთეკას, რომელიც მოთავსებულია კომპიუტერის მსგავს მოწყობილობაში.

საჭირო ინფორმაციის მოძიება მომხმარებელს შეუძლია ეკრანზე ხელის შეხებით.

აგროპედიაში ინფორმაციის განახლება ხდება მუდმივად. ამ ეტაპზე იგი მოიცავს 1500-ზე მეტ სტატიას სოფლის მეურნეობის შესახებ, თუმცა ახლო მომავალში სტატიების და მასალების მინიმალური ოდენობა 2000-ს გადააჭარბებს.

ამჟამად აგროპედიას მომხმარებლებს შეუძლიათ გაეცნონ შემდეგი სახის მასალებს და პროფესიულ რეკომენდაციებს:

  • აგროტესტირების პლატფორმაში დარეგისტრირებული სტუდენტების რეიტინგები.
  • სოფლის მეურნეობის სფეროში მიმდინარე სიახლეები.
  • სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა მოვლა-მოყვანის წესები.
  • ბრძოლა კულტურათა მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ – წამლობათა სქემები.
  • მოსავლის აღება-შენახვა: წესები და რეკომენდაციები.
  • ახალი და პერსპექტიული კულტურების წარმოების წესები და რეკომენდაციები.
  • ვეტერინარია – შინაური პირუტყვის დაავადებები და მკურნალობის მეთოდები.
  • მეცხოველეობა – შინაური პირუტყვის მოვლა და საკვებწარმოება.
  • მეფუტკრეობა – ფუტკრის მოვლა და დაცვა მავნებელ-დაავადებებისაგან.
მსგავსი სიახლეები