ხეხილის ღეროს ჩვეულებრივი კიბო
15 / 05 / 2020

გამომწვევი სოკო - Nectria galigena Bres.

ღეროს ჩვეულებრივი კიბოს გამომწვევი სოკოები ინახებიან დაზიანებულ ორგანოებსა და ჩამოცვენილ დაავადებულ მცენარეულ ნარჩენებში 

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:

  • ტემპერატურა: 21-24°C.
  • ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.

დაავადების სიმპტომები. დაავადება მრგვალი ფორმის, მურა ფერის ჩაზნექილ ლაქებს და კიბოვან იარებს მერქანზე. ეს დაზიანებები ყოველ წელს ახალ-ახალი მიცელიუმით იფარება და ასევე წარმოიქმნება კორძები.

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, შემოდგომა.

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:

  • ნაკვეთის გაწმენდა დაზიანებული მცენარეული ნარჩენებისაგან.
  • დაზიანებული ტოტების გასხვლა და განადგურება (დაწვა).
  • კირის წასმა ვაშლის ტოტებსა და მთავარ ღეროზე.

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ ეფექტურია ადრე გაზაფხულზე მცენარეების დამუშავება 3%-ინი ბორდოს ხსნარით. ვეგეტაციის პერიოდში  განსაზღვრულ ეტაპებზე გამოიყენება:  სპილენძის  შემცველი ფუნგიციდები. ზაფხულის განმავლობაში წამლობა შესაძლოა ჩატარდეს საშუალოდ 3-ჯერ.

მსგავსი სიახლეები