აგროტესტის რეიტინგები 02.09.18-02.10.18 (სექტემბერი)
15 / 11 / 2018

აგროტესტის თვის რეიტინგები საიტზე იდება ყოველი თვის 2 რიცხვში.

რეიტინგში ადგილები ნაწილდება მონაწილის მიერ გასული თვის განმავლობაში დაგროვებული ქულების ჯამით, რომელსაც ითვლის პროგრამა. საიტში მოცემულ რეიტინგებში ხვდება პროგრამის რეიტინგის პირველი სამი ადგილის მფლობელი მონაწილეები.

ტესტირების რეიტინგების შექმნის და საიტზე მათი წარმოჩენის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს აგრარულ დარგებში არაფორმალური განათლების სექტორის ხელშეწყობა და ტესტირების პროგრამის მონაწილე სპეციალისტების ცოდნის წარმოჩენა-პოპულარიზაცია.

მევენახეობის რეიტინგი

I ადგილი – ავთანდილ გოგალაძე

II ადგილი – თამაზ ხასაია

III ადგილი – ნანა ქინქლაძე

მეფუტკრეობის რეიტინგი

I ადგილი –  ნათია ბერაძე

II ადგილი –თამაზ ხასაია

III ადგილი – ავთანდილ გოგალაძე

მეხილეობის რეიტინგი

I ადგილი – არსენა სამსონიძე

II ადგილი – მანანა ლაბაძე

III ადგილი –  ავთანდილ გოგალაძე

მეტყევეობის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი – გია ბუხრაშვილი

III ადგილი – ტარიელ ხიხალაშვილი

მეციტრუსეობის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი –  თამაზ ხასაია

III ადგილი – გია ბუხრაშვილი

მებოსტნეობის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი – ავთანდილ მუმლაძე

III ადგილი – თათული ხოსიტაშვილი

მემცენარეობის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი – თამაზ ხასაია

III ადგილი  – ავთანდილ მუმლაძე

მეცხოველეობის რეიტინგი

I ადგილი – ნათია ბერაძე

II ადგილი – თეა ჟღენტი

III ადგილი – ნანა ქინქლაძე

ვეტერინარიის რეიტინგი

I ადგილი – ნათია ბერაძე

II ადგილი  თეა ჟღენტი

III ადგილი – თამაზ ხასაია

ფიტოპათოლოგიის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი – დიანა ურთმელიძე

III ადგილი – თამაზ ხასაია

მეღვინეობის რეიტინგი

I ადგილი – გია ბუხრაშვილი

II ადგილი – დიანა ურთმელიძე

III ადგილი – ავთანდილ მუმლაძე

მცენარეთა ქიმიური დაცვის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი – კოკა გახოკიძე

III ადგილი – მარინა ლაბაძე

აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი – ლია ჩადუნელი

III ადგილი – ქეთევან ბენდელიანი

მსგავსი სიახლეები