ბარდა - აგრობიოლოგიური დახასიათება
15 / 01 / 2019

ლათინური დასახელებაPisum sativum L.

ბოტანიკური ოჯახი: პარკოსანთა

სიცოცხლის ხანგრძლივობაერთწლიანი

განვითარების ოპტიმალური ტემპერატურა15-20°С

ჰაერის ოპტიმალური ტენიანობა: 70-75%

ნიადაგის ოპტიმალური ტენიანობა: 70-80%

ნიადაგის არეს ოპტიმალური რეაქცია pH: 6,0-7,0

კრიტიკული ტემპერატურული მინიმუმი პარკებს განვითარებისას: -2°С -დან-3°С-მდე

კრიტიკული ტემპერატურული მაქსიმუმი29°С

სასურველი წინამორბედი კულტურები: სიმინდი, თავთავიანი და ბოსტნეულ-ბაღჩეული კულტურები

არასასურველი წინამორბედი კულტურებიპარკოსნები

ბოტანიკური აღწერილობა. ბარდა პარკოსანთა ოჯახის წარმომადგენელი ერთწლიანი კულტურაა. მისი ფესვი მთავარღერძიანია, უხვად დატოტვილია და ღრმად ჩადის ნიადაგში.

ღერო წახნაგოვანია, ბალახნაირი, გართხმული ან ნახევრად ხვიარა.

ფოთოლი რთულია, წყვილფრთა ფოთოლაკებით, რომელიც დატოტვილი პწკალებით თავდება. ფოთლის ყუნწის ფუძეში ორი დიდი თანაფოღოლია ღეროზე შემოხვეული და შეზრდილი: ყვავილები გამოდიან ფოთლის იღლიიდან და ჯგუფ-ჯგუფად სხედან ყუნწზე, ორ-ორი, სამ-სამი ან იშვიათად მეტი.

ყვავილს აქვს 10 მტვრიანა, მათგან 9 შეზრდილი და ერთი განცალკევებული.

ბარდას ნაყოფი პარკია მოყვანილობით სწორი ან მოხრილი, პარკში 3-10 მარცვალია.

მარცვალი მომრგვალოა, მოთეთრო, მოვარდისფრო ან მწვანე.

1000 ცალი მარცვლის მასა ჯიშების მიხედვით მერყეობს 150-დან 340 გრამამდე.

მსგავსი სიახლეები