ბარდა ჯიშები - ულადოვსკი 209
15 / 01 / 2019

გამოიყენება დაბლობ ზონაში შემოდგომა-ზამთრისპირა წარმოებისათვის. ვეგეტაციის ხანგრძლივობა შეადგენს 55-58 დღეს.

მსგავსი სიახლეები